Yükleniyor...

Haberler

Ekleme Tarihi: 15/11/2009 KİTAP BASIMI

Çocuk Edebiyatı alanında yazdığınız masal, öykü ve romanlarınızı gönderin değerlendirelim.

 İstenilen Belge ve Bilgiler:

1-Yazarın özgeçmişi ve iletişim bilgileri.

2-Yazarın yayın deneyimi.

3-Eser'in özeti (en fazla bir, iki sayfa), 

4- Eserin ilk 16 sayfası.

Çocuk Edebiyatı kategorisinde başvurular için:

a- Eser'in türünü,

b- Hitap ettiği yaş grubu,

d- Eser’in benzerlerinden ayrılan özellliği ve benzeri yoksa gerekçesi,

 e- Eser’in ticari ve edebi başarı şansına ilişkin görüşünüzü, belirtiniz.

Başvuruya ilişkin dosya veya CD’ler 6 ay içerisinde Özlem Yayınevi’nden aldırılabilir.

5- Eserin basımına yayınevince karar verildiği takdirde gönderilecek yayın sözleşmesi imzalanır.

YAYIN SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR:

1- Yayınevi Yetkilisi: ……………………….

2- Yazar/Eser Sahibi:……………………….  

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU:

1- Yazarın yazmış olduğu “……………. ” isimli kitabın baskılarını kapsayan “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yapılan” yayın sözleşmesidir.

2- Sözleşmeye konu olan bütün eser 1000’er adet basılacak ve kamuoyuna sunulacak.

3- Basım sonrası ilgili makamlara ve tanıtım amaçlı basın yayın kurumlarına gönderilmek üzere 25 kitap yayınevince ve 25 kitap yazarına verilecek ve bu kitaplar ücrete dâhil edilmeyecektir.

4- Kitabın matbaa, nakliye, posta gibi giderleri yayınevince karşlanacak.

3.SÖZLEŞME SÜRESİ:

a- Sözleşme kitabın baskı tarihinden itibaren üç yıldır.

b- İkinci, üçücü… baskılar kitabın piyasadaki satış ve iş akışının verimliliği dikkate alınarak bu sözleşme çerçevesinde sürdürebilir. 

4.TELİF ÜCRETİ:  Kitabın satış fiyatı üzerinden kdv düşürüldükten % 8-10  telif ücreti kitabın piyasaya sürümünde %50’si geriye kalanı 6 ay sonra ödenir.  Yazar isterse telif karşılığında beklemeden kitap alabilir.

5.YAZARIN HAK VE SORUMLULUKLARI:  

a- Eserin kendisine ait olduğunu, üçüncü şahısların bu eserde herhangi bir hakkı bulunmadığını ve üçüncü şahısların aksi bir istekte bulunmaları halinde yazarın kendisinin hukuken sorumludur.  

b- Eserin mali haklarını başka şahıslara daha önce devretmediğini ve 3 yıl süreyle de devretmeyeceğini beyan ve kabul eder.  

6.ORTAK SORUMLULUKLAR:  

a- Eserin kamuoyuna sunulması ve kitabın satış fiyatının belirlenmesinde yazar ve yayınevinin ortaklaşa belirlediği fiyatın üstünde satılmayacak.  

b- Yayınevi, sözleşme ile aldığı hakları tamamen yada kısmen 3. şahıslara devredemez. 

c- Yazar kendi imkanlarıyla kitaplarının satışını sağlayacak olursa kitabından % 45 indirimle satınalma (liste fiyatı üzerinden) hakkına sahiptir.

7.SÖZLEŞMENİN YORUMU: İşbu sözleşme eser sözleşmesidir. Sözleşme belirlenen koşullar içinde sayılan edimler dışında her ne olursa olsun, edim içermez ve hizmet ilişkisi doğuramaz.

8. SÖZLEŞMENİN SON BULMASI:  

a-İşbu yayın sözleme eser üzerindeki hakları bir yıl süreyle kullanımını kapsadığından, süre bitiminde sözleşme hükümleri sona erer.

b-Eserin ikinci, üçüncü baskıları yapılmak istenirse, taraflar her bir baskı için ayrı sözleşme yapmadan madde 3/b hükmüne göre çalışmayı sürdürebilir.

9.FESİH: Bu sözleşme, taraflardan birinin sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunda karşılıklı tazminat davası açma hakları saklı kalmak üzere tek taraflı olarak fesh edilebilir. Her türlü uyuşmazlık halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

Sözleşmenin bir kopyası yayıncıda bir kopyası yazarda bulunacaktır.    ……/…./ 20..

                                                                               

              Yayıncı Özlem Yayınevi Yetkilisi                                                    Eser Sahibi                                    

                                 imza                                                                       imza

 

 

İsim : Tarih :

Dosya Adı :

                          Çocuk Edebiyatı dışında:

Emek verip yazdığınız ve bir türlü bastırma olanağı bulamadığınız eserinizi bize  danışarak karlı çıkın.

Dış kapak renkli, iç sayfalar renksiz, 13,5 x 19,5 cm baskı,  isbn, bandrol alımı ve KDV dahil:

a-…. 80 sayfaya kadar 2.000,00 TL

b-  80 sayfa üstü kitaplarda, forma başına (16 sayfa) 250,00 TL  ilave edilir.

Örnek: 160 sayfa kitabın basım bedeli  3.000,00 TL. 

c – İç ve Dış kapak renkli  kitabın maliyeti 2.000,00 + % 80  ilave edilir.

            Örnek: 160 sayfa kitabın basım bedeli 3.600,00 TL

d – Belirtilen renk, sayfa ve boyutlar dışındaki eserlerin basımı ayrıca hesaplanarak bildirilir. 

E - posta: bilgi@ozlemyayinevi.com 

 

SÖZLEŞME (Örneği)

     1.      TARAFLAR :

 

    A- YAYINCI

     - Özlem Yayınevi....................................................................................................

      B-YAZAR (Esre Sahibi)   :…………………………. …………………………………..

……………………………………………………………………………………………...

      2.      KONU VE KAPSAM:

      A.    Bu sözleşme, Taraflarda  adı geçen Yazar (eser sahibi) tarafından Yayıncıya basılmak üzere eksiksiz ve tam teslimi sözleşmesidir.

     B.     Yazar ve Yayıncı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun gereklerini yerine getirmekle sorumludurlar.

      C.     Eserden'den doğan hukuki durumdan yazar öncelikli olarak sorumlu olup, telif haklarında doğacak her türlü cezai ve hukuki sorumluluklar yazarına aittir.

       3.      HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

       A – Yayıncı:

a.      Kitabın künyesinde yazarın isminin görünmesini sağlayacaktır.

b.      Kitabın sayfa sayısı, tasarımını hazırlayacaktır.

c.      Kitabın baskısını gerçekleştirecektir.

B – Yazar:

a- Eserin, kitap  halinde yeniden basımı da dahil olmak üzere basım, satış, yayma, çoğaltma vb. gibi her türlü hakkını, bütün dünyada geçerli olmak üzere yalnızca ve münhasıran 3 (üç yıl) süre ile Yayıncıya devretmiştir. Bu haklar, Yayıncının eser üzerindeki haklarından vazgeçtiğini gösteren bir başka anlaşma yapılıncaya kadar geçerlidir.

b- Yazar kitabın yayınlanması için Yayıncıya …….adet kitabın basımı…………. TL ödeyecektir.  Ödeme sözleşmenin imzalanması aşamasında % 50’sini, geriye kalanı ise kitabını teslim aldığında ödemeyi kabul edecektir.

c - Eser, Yayıncı tarafından satılması durumunda, satılan kitapların toplam tutarından KDV düşüldükten sonra yüzde %35 yazarına ödenir.

4.      MALİ HÜKÜMLER:

A- Dış kapak renkli iç sayfalar renksiz, 14 x20 cm ebadında isbn, bandrol alımı ve KDV dahildir.

B – Yayıncı  3/c de belirtilen satış tutarını, 6 aylık dönemler halinde hesaplayarak ödemekle yükümlüdür.

 

5.      SON HÜKÜMLER:

 

A.    Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri yetkilidir.

B.     Taraflar arasındaki her türlü bildirimde sözleşmenin 1. Maddenin A- B bendinde yer alan adresler esas alınacaktır.

C.     Bu sözleşme ancak her iki tarafın da yazılı onayıyla feshedilebilir.

D.    Bu sözleşme siparişin onaylanması ile yürürlüğe girecektir.

            YAYINCI                                                                YAZAR

Özlem Yayınevi Yetkilisi                                     (Eser Sahibi)

Sizin İçin Seçtiklerimiz

 
Notebook Adaptör, Batarya, Pil, LCD Ekran, Klavye Orjinal Notebook Adaptörü, Batarya (Pil), LCD Panel, Klavye ve diğer aksamları

Dunyagrup.net Web Hosting