Yükleniyor...

Haberler

Ekleme Tarihi: 15/11/2009 YAZARLARIMIZ
Yahya TÜRKELİ
Iğdır 1948 doğumlu, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, ‘Eğitim Bölümü Mezunu’ Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde 44 yıl görev yaptı. 2013 Ocak ayında emekliye ayrıldı.
Hizmetleri:
İlkokul öğretmenliği,(8yıl) Sümerbank Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Memurluğu,(4 yıl) Rize, Gümüşhane, Kırıkkale, Ankara, Konya illerinde İlköğretim Müfettişliği, (18 yıl) Bakanlık Merkez Teşkilatında “İlköğretim Genel Müdürlüğümde Şube Müdürü (3 yıl) Daire Başkanlığı (2 yıl), APK (2 yıl) Uzman, İstanbul İli İlköğretim ve Eğitim Müfettişi (5 yıl), Ankara'da İl Eğitim Denetmeni (2) çalıştı. 
 Meslek Yaşamındaki Etkinlikleri:
Görevinde gösterdiği gayret ve çalışmalarından dolayı amirlerince verilmiş Aylıkla Ödül (1) ve Teşekkürleri (5) bulunmaktadır.
Bakanlığın açtığı birçok hizmetiçi eğitimi seminer ve kurslarına; kursiyer (8) ve öğretim görevlisi (11) olarak katıldı.
MEB-ODTÜ Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği IV. Ulusal Matematik ve Fen Kongresinde “İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar” paneline, panelist olarak katıldı.
Çeşitli sivil toplum kuruluş üyesidir.(Ankara, Atatürkçü Düşünce Derneği, Dil Derneği ve Edebiyatçılar Derneği… üyesidir.)
Çeşitli dergi ve gazetede, eğitim-öğretim ağırlıklı olmak üzere 30’dan fazla yayınlanmış makale ve fikir yazısı bulunmaktadır.
Yayınlanmış Kitapları:
·  Göçebe-Çocuk Romanı, Özlem Yayınevi, 2008, Ankara (2.Baskı)
·  Eğitsel Çalışmalar – Belirli Gün ve Haftalar, 1987,Gümüşhane
·  Tilkinin Serüveni-Masal, MEB Çocuk Edebiyat, 2002,( 4 seri), 6 - 10 seri Özlem Yayınevi.
·   Türkiye’de İlköğretim (Dünü-Bugünü-Yarını) Çok Yazarlı (5) (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Yayını  2002)
·  Belirli Gün ve Haftalar/Eğitici Kol Çalışmalar/Bireysel ve Toplu Etkinlikler, Serhat Yayınları, 2000,İstanbul.
·  Belirli Gün ve Haftalar/ Sos. Etkinlikler, Serhat Yay., 2006,İst.
·  Çocuğunuzu Tanıyın - Toroslu Kitaplığı, 2006, İstanbul.
·  Büküntü – Gençlik Romanı, 2007, Ankara.
·  Okul Harçlığımı Kazanırken, Özlem Yayınevi, 2008, Ankara.
·  Anadolu Masalları I-II,Özlem Yayınevi, 2008,  Ankara.
 . Perdeli Pencereler – Öykü, Özlem Yayınevi, 2009, Ankara
* Okul Öncesi / Okuma, Dinleme ve Anlatma (Hayvanlar Adası-seti 8 kitap) Özlem Yayınevi, 2010 Ankara.
* Kayıp Gezegen  2. Dünya / roman, Özlem Yayınevi, 2011, Ankara
  
 
  Hasan GÜLERYÜZ
 Trabzon-Maçka’da (1954) doğdu. Yavuz Selim İlköğretmen Okulu’nu(1972), Samsun Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü’nü (1978), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünü bitirdi. (1986) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Eğitim Programları ve Öğretimi (program geliştirme) Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. (1999) Ülkenin değişik illerinde öğretmen ve ilköğretim müfettişi olarak görev yaptı. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden öğretim görevlisi olarak emekliye ayrıldı.(2008) İlkokuma Yazma Öğretimi, Yaratıcı Beyin Gücü ve Okuma Yetişeği, Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Çoklu Zekâ Uygulamaları ve Yaratıcı Eğitim; Çiçek Ali, Kırımızı Elma adlı okuma dizileri yayınlandı.
Yayınevimizce yayınlanan kitapları: 
  1. Mısır Anne, (roman)
  2. Ceviz Ağacı, (roman)
  3.  Mağaranın Kızı, (masal)
  4. Çoban Mektupları, (öykü)
  5. Hitit Güneşi. (şiir)
  6. Rüzgarlı Vadi (roman)
               guleryuz.hasan@gmail.com
Şevket TERZİ
1948 yılında Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Gümüş Beldesinde doğdu. Tokat İlköğretmen Okulu ve Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirdikten sonra, Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisansını tamamladı.Sınıf öğretmenliği,Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. İstanbul'da İlköğretim ve Eğitim Müfettişi, Tekirdağ'da İl Eğitim Denetmeni olarak görev yaptıktan sonra 2013 Ocak ayında emekliye ayrıldı.
           Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tavsiyeli, ilköğretim öğrencilerine yönelik 'Tomurcuk' adlı şiir kitabı ile yetişkinlere yönelik  'Çok Katlı Yaşam'  adlı şiir kitapları ve İlköğretim Dilbilgisi-4, İlköğretim Dilbilgisi-5 adlı yardımcı ders  kitaplarını yayınladı. Tomurcuk adlı kitaptaki şiirlerinin bazıları Milli Eğitim Bakanlığınca 2000-2004 yıllarında okutulan Türkçe ders kitaplarına ve özel sektörün yardımcı ders kitaplarına okuma parçası olarak alındı. Aya Giden Maymun ve Aynadaki Kedi isimli çocuk kitapları bulunmaktadır.
  
Hayat ŞEMİ
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Fuzuli ilinde doğdu. 1995 yılında Bakû Devlet Üniversitesinin tarih bölümünü bitirdi. AMEA’nın (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi) Tarih Enstitüsünün aspiranturasını (yüksek lisansını) bitirdi. Hale aynı enstitüde ilmi araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 1999 yılından itibaren Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesidir. İlk şiirini 9 yaşında yazdı. 2000 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının genç yazarlara verilen bursunu kazandı. 2003 yılının mayıs-haziran aylarında Sivas’ta düzenlenen TÜRKSOY-4 şiirler buluşmasına katılarak Azerbaycan’ı temsil etti. Aynı yıl “Adamlar” isimli şiirler isimli kitabı yayınlandı. 2006 yılında VI. Bakû Kitap Bayramı’nın”2005 yılının Yeni Nesil Şair-Tercümanı” kategorisinde Milli Kültüroloji ödülünü aldı. 2009 yılında “Gece Gözlü Hayat” adlı kitabı Azerbaycan’da, “Yazılmayan Şiirler” isimli şiir kitabı Türkiye’de Özlem Yayınevi tarafından yayınlandı. Halen Milli Teleradyo Şurasında (Radyo Televizyon Üst Kurulu) başuzmanı olarak çalışmaktadır.
 
Zeki SARIKAVAK
1958 Yılında Kastamonu-Taşköprü-Sarıkavak köyünde doğdu.
İlköğrenimini doğduğu köy olan Sarıkavak İlkokulunda tamamladı. Ailesiyle birlikte göç ederek İstanbul’un Eyüp Sultan semtine yerleşti. Eyüp Ebussuut Ortaokulunu bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Cildiye Kliniğinde açılan sınavı kazanarak İdari Hizmetlerde çalışmaya başladı ve bu arada da Zeytinburnu Akşam Lisesine devam etti. Yüksek Öğrenimini Kocaeli Üniversitesinde tamamladı ve Orta dereceli okullarda İngilizce Öğretmeliği yaptı. 1985 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Tekrar Çapa Tıp Fakültesi Cildiye Kliniğindeki görevine döndü. 1999 yılında emekli oldu.
Turizm, Sağlık ve Eğitim alanlarında çalışmaya başladı. Halen Özel bir Hastanede İdareci ve Özel bir Eğitim Kurumunda Kurum Müdürü olarak çalışmakta olup, haftalık bir gazetede Köşe yazarlığı yapmaktadır.
Özellikle Hasta sağlık çalışanı ilişkileri, İletişim, Beden Dili, Takım ruhu ve takım çalışması, Motivasyon,  Okullarda; sigara, Verem savaş, Alkol ve madde bağımlılığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında seminerler vermektedir.
Oğuz Selim YAZICI
 Ankara'da doğdu. Perşembe Merkez Atatürk İlkokulu, Perşembe Merkez Ortaokulu,  Perşembe Lisesini bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun Eğitim Yüksek Okulundan mezun oldu. İskenderun İlçesi ve Ordu İlinde öğretmen ve yöneticilik görevinde bulundu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi, Denetimi, Plânlaması ve Ekonomisi bölümünü bitirdi. Trabzon, İstanbul ve Ordu illerinde Eğitim Müfettişi olarak görev yaptı.

 “2009/2010 yılında Eğitim Yönetimi, Denetimi, Plânlaması ve Ekonomisi” alanında Yüksek Lisans yaptı.

 Çeşitli dergi ve yerel gazetelerde makale, şiirleri yayınlandı. Çocuk Edebiyatı alanında Küçük Kaptan, Deniz ve Fındık, Yağmurun Gücü, Sarp-Küçük Çevreci isimli çocuk romanları bulunmaktadır.

  Halen Ordu İli  Maarif Müfettişi olan Oğuz Selim YAZICI, evli iki çocuk babasıdır. 

E-posta : halleco@hotmail.com

 
 
 Rasim Bakırcıoğlu,
1937 yılında Artvin’e bağlı Ardanuç ilçesinin Aşağı Irmaklar Köyü’nde doğdu. İlkokulu burada okudu. 1949–1950 Öğretim Yılı’nda Kars Cilavuz Köy Enstitüsü’ne girdi. 1956 yılında buradan İlköğretmen Okulu diploması alarak mezun oldu. 1965 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü Pedagoji (Eğitim) Bölümü’nü bitirdi. Enstitüde pedagojinin yanı sıra ikinci dal olarak seçtiği Türkçe öğrenimi sonunda Türkçe öğretmenliği diplomasını da aldı. Daha sonra, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Tamamlama Programı’na katıldı. Aynı bölümde 1981 yılında yüksek lisans (master) öğrenimini tamamladı.
İki yıl, Ardanuç’un Tosunlu Köyü İlkokulu’nda; beş yıl, Aşağı Irmaklar Köyü İlkokulu’nda öğretmenlik ve başöğretmenlik yaptı. Sekiz yıl, Çorum İlköğretmen Okulu’nda Meslek Dersleri Öğretmenliği, Müdür Yardımcılığı ve Eğitim Şefliği görevlerinde bulundu. Beş yıl, Erzurum Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak çalıştı. Üç yıl, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde; iki yıl, Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu’nda Öğretmen ve Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. İki yıl, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevliliği yaptı.
 İlköğretmen Okulu’nda ve daha sonra görev yaptığı yüksek okullarda Psikolojiye Giriş, Eğitim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ruh Sağlığı, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme derslerini verdi. 1983 ve 1984 yıllarının yaz dönemlerinde orta öğretimde görev yapan öğretmenlere öğretmenlik formasyonu eğitimi vermek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderildi. 1985 yazında iki ay, Anadolu Üniversitesi’nin düzenlediği Özel Eğitim Öğretmenliği Kursu’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışma derslerine girdi. Kısa sürelerle MEB Yayımlar Genel Müdür Başyardımcılığı’nda ve Ankara Mamak Lisesi Felsefe Grubu Öğretmenliği’nde bulundu. 1985 yılında kendi isteği ile emekli oldu.
Beş yıl kadar özel dershanelerde Türkçe dersleri verdi. 1987–1998 yılları arasında Özgün Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni ve Editörü olarak çalıştı. Aynı yayınevince çıkarılan Özgün Ünite Dergisi ve Çağdaş Ünite Dergisi’ni yönetti ve yazı kurullarında görev aldı.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
 Yazarın yayımlanmış kitapları:
Ruh Sağlığı ve Rehberlik (1976)
Tercih ve Meslekler Kılavuzu (Geliştirilmiş İkinci Baskı, 1987)
Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Geliştirilmiş 7. Baskı, 2005)
Ansiklopedik Psikoloji Sözlüğü (2006)
Çocuk Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları (Geliştirilmiş Baskı, 2007)
Türkçe Dilbilgisi 1.,2.,3.,4.,5. sınıflar için (Geliştirilmiş Baskı, 2001)
Türkçe Ders Kitabı 1.,2.,3.,4.,5. sınıflar için (Güner Yalçın’la birlikte) (Geliştirilmiş Baskı, 2001)
Okullarda Anılan ve Kutlanan Belirli Gün ve Haftalar (Geliştirilmiş Baskı, 2001)
Yazım Kılavuzu (Geliştirilmiş Baskı, 2001)
 Yazarın yayıma hazır kitapları:
Çocuk ve Ergende Ruh Sağlığı
Ansiklopedik Psikoloji ve Eğitim Sözlüğü
Türkçe El Kitabı –Anlama Anlatım Dilbilgisi -
Çağdaş Meslekler Kılavuzu (Geliştirilmiş 3. Baskı)
Sevgiler (Şiir)
Eylül Uçmak İstiyor, Yavru Serçeler ve Mutluluk Nerede?(Mevlüt Kaplan Edebiyat Ödülü, 2007 üçüncülük ödülünü aldı.) Öykü Kitapları ve Evliya Çelebi Sehatnemesinden Seçmeler, Ömer Seyfettinden Seçme Öyküler ve Nasrettin Hoca Fıkraları (düzenleme) kitapları yayınevimizce yayınlandı.
Masal, öykü, şiir, gezi yazısı, deneme, mektup, makale antolojileri (İlköğretim için sınıf düzeylerine göre düzenlenmiştir.)Yazar, kitap çalışmalarının yanı sıra yazdığı deneme ve makalelerini dil, ekin, yazın ve meslek dergileri ile gazetelerde yayımlamayı sürdürüyor.
  
Semra  ATASOY
Samsun'da doğdu. Samsun, 50.Yıl İlköğretim Okulu ve 19 Mayıs Lisesinde okudu.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu. Arkeolog unvanı aldı.
Çeşitli kazı, yüzey araştırmaları ve seminerlere katıldı.
Arkeoloji ile ilgili bir iş bulamayınca öğretmenlik yapabilmek umuduyla Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Pedagoji eğitimi aldı.
Kısa bir dönem özel şirketlerde çalıştı.
1994 yılında evlendi. Eşinin tayinleri nedeniyle birçok şehirde yaşadı ve sürekli kadınların yaşam koşullarını gözlemledi.
Hamilelik nedeniyle iş hayatından ayrıldı ve bir daha iş hayatına geri dönemedi.
Bir oğlu ve bir kızı var.
Birçok sivil toplum kuruluşu üyesi ve halen sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışıyor.
Kadınların önündeki zorlukları kaldırabilir ümidiyle siyaset hayatına girdi.
Partilerin birçok birimlerinde çalıştı.
Siyaset Akademisi eğitimlerine katıldı ve başarıyla tamamladı.
2007 seçimlerinde milletvekili adayı olmak istedi, kadınların önünde var olan engeller yüzünden vazgeçti.
2009 seçimlerinde Belediye meclis üyeliğine üçüncü sıradan aday oldu.
Çeşitli dergilerde ve gazetelerde kadınlarımızı bilinçlendirmeye yönelik köşe yazıları yazdı ve yazmaya devam ediyor.
Halen Anadolu Üniversitesi, Yerel Yönetimler bölümünde ikici yüksek öğrenimini sürdürüyor…Yayınevimice; Ah Turuncu Koltuğum, Sandıktaki Sır, Uzaya Yolculuk, Korkusuz Pilot, Hayal Dünyası Gezginleri ve Kayıp Yakut Taşı, Hayalet Savaşçıları  isimli kitapları yayınevimizce yayınlandı.
İletişim haberleşme, e-posta:  semratasoy@gmail.com
Aydın KARASÜLEYMANOĞLU
İlk öykü kitabını lise son sınıfta yayımlayan yazar, çok erken yaşlarda gazete ve dergilerde yazmaya başladı.
Yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladı. Pedagoji eğitimi aldı. Üst düzey görevlerde bulundu.
Yazıları ders kitaplarına okuma parçası olarak alındı ve bilimsel kitaplarda kaynak olarak gösterildi.
Çocuk öyküleri dalında Mevlüt Kaplan edebiyat ödülü yarışmasında birincilik aldı.
Yayımlanmış 20 yapıtı bulunan yazar 1943 Artvin doğumludur.
30 dünya çocuk klasiğini dilimize çevirmiş ve bu kitaplar Engin Yayınları arasında çok kez basılmıştır.
Yazarımızın, bu kitaptan da anlaşılacağı üzere şiirsel ve akıcı bir dili vardır. Masallarına bile günümüzdeki toplumsal sorunları, aksaklıkları yansıtmaktadır.
Yayınevimizce yayınlanan kitapları; Sihirli Çakı, (öykü) Dağ Söyledi Gök Gürledi, Keloğlan Keleşoğlan, Rakip Kardeşler, Güvercin Gülleri, Vadideki Tuzak (masallar) ve Boğaların Öfkesi (roman) yayınlandı.
2017 Şubat ayında aramızdan ayrılmıştır.
 
 
 
Ümit AYDOĞMUŞ,
1974 yılında Almanya’da Bad Kreuznach’da dünyaya geldi.  İlkokulu ve ortaokulu Bekilli-Denizli’de okudu. 1992’de Denizli Teknik Lise’si elektrik bölümünü tamamladım. Teknik işleri sevdiğinden yazma ve çizmeyi hobi olarak sürdürdü.  Aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi.  Pratisyen doktor olarak 3,5 yıl kadar Yozgat’ta çalıştı. 2002-2007 yılları arasında İstanbul’da Göğüs Cerrahisi dalında uzmanlık eğitimi aldı. 2008–2010 yıllarında Tunceli Devlet Hastanesinde çalıştı. 2010 Mayıs ayından itibaren Denizli Devlet Hastanesi’nde görevini sürdürmektedir.
 

Erdoğan GÜNEŞ, 1969 tarihinde Kars’ın Selim ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Selim’de okudu. Selim Lisesinden sonra Atatürk Üniversitesi, Ağrı Eğitim Yüksek Okulunu bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmen olarak görev yaptı. 

 1993 tarihinde Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Coburlar köyüne tayin edildi. A.Ö.F Lisans Tamamlama Türkçe Bölümü’nü bitirdi. 1997 tarihinde “Atanın Yolunda Gençlik” adlı ilk şiiri yayımlandı. Daha sonra “Bir Kurtuluş Destanı”, “Hatırlıyorum”, “Özlem”, “Toprak Ana”, “Hayal”, “Sana Geldim Çocuk” adlı şiirleri yayımlandı. Haziran 2001 tarihinde Çaycuma ilçesi Saltukova İlköğretim Okuluna atandı. Çaycuma Kültür Şenliğinde düzenlenen yarışmada şiir dalında birincilik ödülü aldı. “Çocuklara Şiir Demeti” adında bir şiir kitabı, “Gülçin’in Beneklisi, Kızak Yarışı ve Ormandaki Tuzak” adında üç öykü kitabı yayımlandı. Halen Bakacakkadı İlkokulu müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

E-posta: erdogangunes-@hotmail.com

 
           İsmet ACI
          1956 yılında Artvin’in Şavşat ilçesinde doğdu. İlkokulu köyünde, Ortaokul Şavşat’ta okudu. Ortaokulu bitirince Devlet parasız yatılılık sınavını kazanarak 1971 yılında Çorum İlköğretmen okuluna başladı.1975 Yılında İlköğretmen Okulunu bitirince Bingöl’ün Karlıova İlçesine sınıf öğretmeni olarak atandı.
 Sırasıyla Samsun, Yozgat, Artvin de öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1987 yılında açık öğretim fakültesi Eğitim Önlisans programını bitirdi. 1989 yılında İstanbul’a atandı. Halen İstanbul da idareci olarak görev yapmakta olan İsmet ACI’nın “Her Yaşam Bir Öyküdür’’ adlı yayınlanmış romanı bulunmaktadır. yayınevimizce yayınlanan kitapları;
- Mutlu Köy Çocukları,
- Adsız Sokak Çocukları
- Ustanın Çocukları
- Mahallenin Çocukları
- Ormandaki Kulübe
- Ben De Çocuktum
- Yasaklı Tepe (romanları).
 
  
          Temel Demir,

Almanya’nın Dortmund kentine 30 km mesafedeki Hamm kasabasında dünya'ya geldi. İlkokulu Almanya'da okuduktan sonra ailesiyle birlikte yurda döndü. Kayseri Kadı Burhanettin Ortaokulu ve Kayseri Lisesi'ni bitirdi.  Yüksek öğrenimini Bursa Uludağ Üniversitesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Alman dili mezunudur.

1996 yılında İstanbul'da öğretmen olarak göreve başladı. 1999 yılında kısa dönem askerlik görevini Amasya, Ağrı ve Tunceli'de tamamladı.

2002 yılından beri, İstanbul Beylikdüzü İlçesinin çeşitli okullarında görev yaptı. Halen Beylikdüzü Fatma Şensoy İlkokulunda görevini sürdürmektedir.

 Şairin, "Öğretmenin Şiir Perisi" ismli kitabı Haziran 2013'te yayınlandı.

 

          Ahmet Usta,

          1935 yılında Amasya’nın Suluova İlçesi Kolay Köyünde dünyaya geldi. Okul öncesi yaşamı ve ilkokul çağı köyde geçti. İlkokulu bitirdiği yıl, Akpınar Köy Enstitüsüne girdi ve Enstitüyü bitirdiği 1952 yılında, Van-Özalp-Satmanis Köyünde ilkokul öğretmenliğine başladı.İki yıl sonra Amasya Erarslan  ve daha sonra Suluova Merkez ilkokuluna atandı. 13 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı.

            1964 yılında açılan İlköğretim Müfettişliği Kursu sınavlarını kazanarak, 7.dönem  müfettişlik kursuna  katıldı. Kurs bitiminde, Tokat İli İlköğretim Müfettişliğine atandı. 1965 yılında başladığı bu görev sırasında Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümünü bitirdi.

            Müfettişlik görevi, Amasya, Muğla, Eskişehir, Ankara, Samsun ve yeniden Amasya’da olmak üzere 30 yıl sürdü. Öğretmenlikle birlikte 43 yıl hizmetten sonra emekli oldu.

            Görev sırasında yüzlerce köy, kasaba ve şehir okullarına uğradı. Eğitim sorunlarının çözümüne katkı sağlamaya çalıştı. Toplum sorunlarını inceledi.

            Emekli olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisine üye oldu. 2001yılında Amasya İl Yönetim kuruluna, 2002 seçimlerinde İl Başkanlığına seçildi.

            2002 yılında, Amasya’da yayınlanan yerel gazetelere yazılar yazmaya başladı.Yurt ve dünya sorunları ile ilgili bazı makaleleri “Söz Uçar” adlı kitapta topladı.

“Keloğlan’ın Sihirli Değneği” Özlem Yayınevinden çıktı. .    


          MEHMET AYDIN

1923 yılında Afyonkarahisar’ın Bayat Bucağı’nda doğdu. İlkokulu Bayat’ta, ortaokul ve liseyi Afyonkarahisar’da okudu. 1948’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Askerliğini Mot. Topçu Asteğmeni ve adli subay olarak yaptı. Mart 2016 yılında vefat etti.

Pazarören, Cılavuz, Pulur Köy Enstitüleri ve Çanakkale Öğretmen Okulu’yla; Bursa, Konya-Selçuk ve Ankara Gazi Eğitim Enstitülerinde öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. Bursa Eğitim Enstitüsü’nde bulunduğu sırada görgü ve bilgisini artırmak amacıyla bir yıl Paris’te kalıp, üç yıl da Türk Dili okutmanı olarak Belgrad Üniversitesi’nde görev yaptı. Bir süre, eski Türk Dil Kurumu’nda terim kolu uzmanlığı görevini üstlendi. Türkçenin yazım ilkelerini saptama kurulunda üyelikte bulundu. 1980 yılında kendi isteği ile öğretmenlikten emekliye ayrıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyesi olduğu gibi yönetim kurullarından görev aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İlgi alanları: Türk Dili, şiir, eğitim ve eleştiri.

YAYIMLANMIŞ YAPITLARI - Şiirleri:

İnceleme ve Araştırma Kitapları:Bayat-Bayat Boyu ve Oğuzların Tarihi (1984), Hasan Hüseyin Korkmazgil (Yaşamı, Sanatı; 1987-2002), Şairlerden İzler (1992), Ne Yazıyor Bu Kadınlar (1995), Türlü Yönleri ile Tekerlemeler (1998), Edebiyatın Kıyılarında (1998), Oğuz ve Türkmen Kültür Şenliği (2000), Ankara’da Resim Sergilerinden Notlar (2001), Ömrün Derin Sularında (2002), 17. Yüzyıl Divan Şairlerinden Vecdî Divanı (2003), Bayat ve Afyonkarahisar Çevresi Söylenceleri (2005), Çağdaş Yazınımızın Ustaları (2006).

İrem Türkeli,

1998 Ankara doğumlu.

Onun yaşamını en iyisi kendisinden dinlemek daha iyi olacaktır.
Merhaba!

15 yaşında lise öğrencisiyim. Sizlerle böyle bir ortamda buluştuğum için çok mutluyum. Bu yaşta bir çocuk nasıl kitap yazar diye şaşırdınız değil mi? Sizde benim kadar çok kitap okursanız emin olun bu bir yerden patlak verecektir. İlkokulda Gülten Dayıoğlu serileriyle başlayan okuma maceram sonraki yıllarda P.C. Cast/ Kristın Cast, Becca Fitzpatrick, Ulysses Moore, Cassandra Clare, Jennifer L. Armentrout, Suzanne Collins, Rick Riordan, Aprillynne Pike … Bu yazar isimleri daha uzar, gider. Bütün çıkan fantastik film ve fantastik romanları takip eder, okur ve kütüphanemin baş köşesinde saklarım. Kitap okuma alışkanlığımın sınırı yoktur. Tenefüste arkadaşlarım dışarı çıkarlarken ben kitap okurum. Boş derslerde, öğlen aralarında, arabada, alışverişte, yatmadan önce, kalktıktan sonra sürekli okurum...

İlk kitabı, "Ateşin Büyülü Dansı" fantastik gençlik romanı

Yazın kapısını aralamanın yolu okumaktan geçer… 

 

Öztürk Acun,

1956-Artvin-Şavşat’ta doğan yazarın ailesi Kars’a göç etti. Susuz Kazım Karabekir Öğretmen Okulundan mezun oldu. Mardin, Kars, Bilecik, Sakarya illerinde öğretmen ve eğitim yöneticisi olarak çalışırken, Gazi Üniversitesinde defaten okudu. Gazi Üniversitesi bitince; Aksaray, Ankara illerinde çalıştıktan sonra, Antalya İlinde görev yapmaya başladı. Halen devam etmektedir.

Hürriyet Gazetesi, Akbaba, Yaba, Milli Eğitim, Şiir Dünyası, Köykent Dergilerinde fıkra, öykü, şiirleri yayımlandı. Kars İli yerel gazetelerinde haber, öykü, şiir, makaleleri yayımlandı. “Sevda İle Yalan Dünya” adlı şiir,  “Şeriatçı Mahkûmlar” adlı öykü “Özgün Masallar Dünyası” adlı 9-14 yaş çocuklarına, Aşk Düşküsü roman, Mevzuatı ve Muhtarlara Dilekçe örnekleri kitaplarını yayımladı. 

 

 

 

 

Saniye ACUN,1956 Posof doğumlu.1976 yılında öğretmenliğe başladı. Kars, Bilecik, Sakarya, Aksaray, Ankara illerinin değişik okullarında öğretmenlik yaptı. Ankara’da çalışırken 33 yıl öğretmenlik hayatını sonlandırıp emekliye ayrıldı.

Emeklilik süresince eğitimden ve çocuklardan kopmadı. Onlar için kitaplar yazmaya başladı. “Bilmece, Bulmaca ve Gülmece ile Fıkralar Kitabı yayınlanmıştır. Ayrıca, eşinin yazdığı eserlere editörlük yapmaktadır.

 Evli, iki çocuk annesidir.

 

Hülya BORHAN SARIKAVAK Mersin doğumlu, İşletme Mezunu olup evli ve 12 yaşında bir erkek çocuk annesidir.

Hobileri arasında kitap okumak, hikâye yazmak, resim yapmak, doğa ve hayvanlarla ilgilenmek gelir.

Oğlu Serdar İhsan sayesinde  SATRANÇ  hayatının en önemli gayesi haline gelmiştir. BEYKENT SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ 6 yıldır  Beykent B.ÇEKMECE ilçesinde ve İstanbul ve İZMİT ‘de olmak üzere 4 şube ile eğitim hayatına devam etmekte ve  yüzlerce çocuğumuza satrancı öğretmekten gurur duyuyoruz. Hayatın bir satranç tahtası gibi olduğunu düşünürsek olmazsa olmazımızdır, SATRANÇ.

 

İsmail ASLANHATUN

1980 yılı Ankara doğumlu olup aslen Karslıdır. İlk ve ortaöğrenimini 1987-1995 yılları arasında Ankara Mamak’ta okudu.1995’te Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü’nü kazandı. Burada bölüm birinciliğini yakalayan yazarımız, aynı okulun Teknik Lise kısmına geçti. 

1999 yılında Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği’ni kazandı. 4 yıllık üniversite hayatından sonra 2004 yılı Mart ayında MEB tarafından Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak atanan yazarımız bu tarihten itibaren çeşitli il ve ilçelerde öğretmenlik görevi yapmıştır. Şu an Ankara’nın Polatlı ilçesinde Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcılığı görevi yapmaktadır. Bu okulda da basılan Tekniğin Sesi adlı derginin 2011 yılı sayısında bir deneme yazısı yayınlanmıştır. (Notalar)

Yazarımız eğitim camiası içinde çeşitli sosyal ve kültürel (müzik, okul projeleri…gibi) etkinliklere katılmakta ve bu çalışmalarını sürdürmektedir.

Eşi Hülya hanımla 2006 yılında evlenen; Aybüke ve Ebrar isimli iki kız çocuğu babasıdır. 

Okumaya ve yazmaya meraklı olan yazarımız ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf öğrencisidir. (2. Üniversite)

Felsefe, teoloji, psikoloji, siyaset alanlarıyla ilgili sürekli okuyan yazarımızın henüz kitap olarak basılmamış; deneme, şiir ve öykü çalışmaları vardır. Ayrıca henüz tamamlanmamış bir roman çalışmasına da devam etmektedir. (Psikoloji-gerilim türü)

 aslanhatun@hotmail.com

 

Nefise Eken

Tokat, Zile’de doğdu. İlk ve Ortaokulu Zile’de bitirdi. Liseyi Tokat Gazi Paşa lisesinden okudu.

Özel bir bankada çalıştı. Emekli olduktan sonra Çorlu Meslek Yüksek Okulunu bitirdi.

Başlangıçta hobi olarak başladığı yazma çalışmalarına gitgide yazarlığa dönüştü. Genel olarak çocuk öyküleri yazmaktadır. Akvaryum ve Gönül Yayıncılık tarafından yayınlanmış 11 çocuk öykü kitabı bulunmaktadır. Ayrıca edebiyat dergilerinde (Yaba) öyküleri yayınlanmıştır.

İstanbul’da ikamet eden yazar, evli üç çocuk annesidir.

İletişim: nefisekenz@gmail.com

Doğan SOYDAN  

Elbistan doğumludur. Elbistan, Çukurca, Muğla, Bursa’da 25 yıl Türkçe-Edebiyat öğretmenliği, 10 yıl gazetecilik yaptı. Bursa’da emekli olduktan sonra 2004 yılında Anakara’ya taşındı.  Lise yıllarında şiirleri yerel gazete ve dergilerde görüldü. “Ahraz Bağdat” öyküsü 1975 yılında İzmir Radyosu’nda sunuldu ve ses getirdi. İlk öykü kitabı 1988’da yayımlandı. O tarihten beri özellikle öykü türünde yazma çabasını sürdürüyor. 

 Eserleri: Delikli Kuruş, Dünyam İğne Ucu, Sen Yine de Üzülme öykü;

- Küskün Martılar, Dedem Diyor Ki,

- 81 İl - 81 Şiir  kitapları vardır.

İletişim Adresi:  

E-posta: soydan.dogan@gmail.com

 

Selçuk Tanır

 1972 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. On bir yaşında ilk masalını kaleme aldı. Ortaokul ve liseyi, Selçuk Anadolu Lisesi’nde yatılı okudu.

1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, çok uluslu bir şirkette iş hayatına atıldı.

2000-2013 yılları arasında yaşadığı Almanya’da, 2012 yılında yerel yönetim tarafından, uyum ödülüne layık görüldü.

2013 yılından bu yana eşi ve iki kızıyla birlikte Ankara’da yaşamını sürdürmektedir.

Çocukluğundan bu yana edebiyata ilgi duyan yazarımız, masallarında “Selçuk Tanır” ismini kullanmaktadır.


Selçuk Dilsiz aslen Konyalı olup Ankara'da doğdu. İlkokulu Ankara'da sırasıyla; Tarhuncu Ahmet Paşa, Bağlarbaşı ve Mehmet Emin Yurdakul  İlkokulları'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimini ise yine Ankara'da Aktepe Lisesi'nde tamamladı. Ve Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Halen mühendis olarak Ankara'da özel bir şirkette çalışmakta olup şiir, hikaye, roman gibi hususi çalışmaları bulunmaktadır.

Kendine has üslubuyla sıra dışı, marjinal eserler üretmeye çalışan yazarın ilk eseri, şu an okumakta olduğunuz "Zamanı Aşan Afacanlar" adlı çocuk romanıdır. Henüz yayımlanmamış olan "İyi, Kötü ve Ben" adlı romanı üzerinde de çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim (Email): selcuk_dilsiz@hotmail.com


Erdal Satuk

25.10.1970 Tarihinde Zonguldak’ın  Gökçebey ilçesi,  Karapınar Köyünde doğdum. İlkokulu Karapınar Köyünde, ortaokul ve liseyi Gökçebey ilçesinde bitirdim. 1988-1990 yılları arasında Gazi Üniversitesi Bolu Eğitim Yüksekokulunda yüksek öğrenimimi tamamladım. 1997-1999 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Lisans Tamamlama Sosyal Bilgiler Bölümünü bitirdim. 1990 yılından bu yana sınıf öğretmenliği yapmaktayım. Ayrıca 2003 yılından beri profesyonel arıcılık yapıyorum. 2008’den beri arıcılık alanında kurslarda öğreticilik yapmaktayım. 1992 yılında evlendim. İki tane erkek çocuğum var. Orta seviyede İngilizce ve Almanca biliyorum.

       

       2001  Ankara’ doğumlu.

Ailesinin görevi nedeniyle yaşamının bir bölümünü Eskişehir ve Erzincan illerinde geçirdi.

Çocukluğundan beri şiire karşı ilgi duyan genç şairin, yazdığı şiirler; ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından büyük ilgi gördü.

Kendine özgü yazdığı şiirleriye yarışmalara katıldı.   MEB düzenlenen şiir yarışmalarıda; 9 sınıfta ikincilik, 10 sınıfta üçüncülük ödülü aldı. Aynı yıl gitmiş olduğu Kıbrıs’ta yayınlanan Halkın Sesi gazetesinde başka bir şiiri yayınlandı.

Genç şair düşünce ve duygularını harmanladığı şiirleri bu kitapta yer alan şiirlerden ibaret değildir.

Okurlarıya paylaşacağı şiirleri, onu geleceğin iddialı şairleri arasına katacağı günler uzak olmaması gerek…

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

 
Notebook Adaptör, Batarya, Pil, LCD Ekran, Klavye Orjinal Notebook Adaptörü, Batarya (Pil), LCD Panel, Klavye ve diğer aksamları

Dunyagrup.net Web Hosting